Acta Junta Electoral

ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL

NÚMERO: 2
DATA: 14-05-2021
HORA: 19:30
LLOC: Seu del club Les Panteres Grogues, carrer Foridablanca, 143, entr. 3a i en línia

ASSISTENTS:

Marc Castañé
Emigdio Chávez
Félix Sicilia
Jaume Casasola com a secretari del club.

ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació de l’ordre del dia.

  2. Aprovació de l’acta anterior.

  3. Resolució sobre el cens electoral.

  4. Precs i preguntes.

SESSIÓ:
1. Aprovació de l’ordre del dia.

Queda aprovat.

2. Aprovació de l’acta anterior, número 1.

Queda aprovada.

3. Resolució sobre les al.legacions al cens electoral.

En no haver-se presentat cap al.legació al cens electoral provisional del club Les Panteres Grogues, la junta electoral declara definitiu el cens electoral que consta a l’entitat.
Per tant, a partir del dissabte 15 de maig fins al dilluns 17 de maig queda oberta la presentació de les candidatures a les eleccions a la junta directiva del 2021.

4. Precs i preguntes.
Es repassa el calendari electoral per tenir clar els terminis.

S’acaba la reunió a les 20:35.

Signen l’acta,

Félix Sicilia, president de la junta electoral Jaume Casasola, secretari del club.

¡TE ESPERAMOS!
Carrer Floridablanca, 143. Barcelona.

Panteres Grogues 2021. Todos los derechos reservados.