Author page: comunicacio@panteresgrogues.org

Calendari electoral

CALENDARI ELECTORAL PANTERES GROGUES 2023 Dissabte 2 de setembre de 2023. Convocatòria Assemblea General Extraordinària. Dimarts 19 de setembre de 2023. Assemblea General Extraordinària. Dijous 21 de setembre de 2023. Constitució de la Junta Electoral i la proclamació Cens Electoral Provisional per la Junta Electoral. Del divendres 22 de setembre de 2023…

read more

Reglament electoral

REGLAMENT ELECTORAL PANTERES GROGUES 2023 Article 1. – La tutela del procés electoral que es regula en el present Reglament s’encomana a la Junta Electoral, d’acord amb els articles 20 i 21 dels Estatuts. Aquest òrgan vetllarà pel compliment de la legalitat de tot el procediment. Article 2. – La Junta Electoral…

read more

Assemblea Extraordinària

Des de la junta directiva et comuniquem que abans d’iniciar de nou el procés d’eleccions, el diumenge 2 de maig a les 19.30 h (primera convocatòria) i 20.00 h (segona convocatòria) realitzarem una assemblea extraordinària.

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Presentació i aprovació del calendari electoral.
3. Presentació i aprovació del reglament electoral.
4. Elecció de la junta electoral.
5. Precs i preguntes.

read more

Concurs de disseny gràfic. Panteresports 2022.

BASES DEL CONCURS PER A L’ELECCIÓ DEL DISSENY DEL CARTELL DEL PANTERSPORTS 2022. 1. Objecte del concurs. 1.1. Dissenyar el cartell destinat a ser la imatge del torneig Panteresports 2022, en tota la difusió d’informació sobre el mateix, a través de la pàgina web, xarxes socials i altres plataformes, tant físiques com digitals.…

read more