Període de presentació de candidatures

Un cop constituida la Junta Electoral i seguint el calendari electoral establert, queda oberta la presentació de candidatures a les eleccions a la junta directiva de Panteres Grogues. 

Acta de la Junta Electoral.

La presentació de candidatures tindrà com data màxima el 17 de maig de 2021 (inclòs) i s’han d’entregar al correu de la junta electoral.

Els càrrecs a proveir són com a mínim tres: presidència, tresoreria i secretariat, havent d’encapçalar la candidatura la persona que es presenti a la presidència. Les condicions que han de reunir les candidatures són les de ser major d’edat i no tenir suspesa la condició de soci/a.

El cens electoral estarà disponible fins el dimecres 19 de maig en l’oficina de Panteres Grogues (Floridablanca, 143 Entresol 3). 

Un cop acabat el termini de presentacions de candidatures vàlides, la Junta Electoral les donarà a conèixer i en convocarà les votacions.