Tag: reglament_electoral

Reglament electoral

REGLAMENT ELECTORAL PANTERES GROGUES 2023 Article 1. – La tutela del procés electoral que es regula en el present Reglament s’encomana a la Junta Electoral, d’acord amb els articles 20 i 21 dels Estatuts. Aquest òrgan vetllarà pel compliment de la legalitat de tot el procediment. Article 2. – La Junta Electoral…

read more