Concurs de disseny gràfic. Panteresports 2022.

BASES DEL CONCURS PER A L’ELECCIÓ DEL DISSENY DEL CARTELL DEL PANTERSPORTS 2022.

1. Objecte del concurs.

1.1. Dissenyar el cartell destinat a ser la imatge del torneig Panteresports 2022, en tota la difusió d’informació sobre el mateix, a través de la pàgina web, xarxes socials i altres plataformes, tant físiques com digitals.

L’objecte del concurs inclourà el disseny d’un cartell genèric per al torneig i per a les diferents competicions que es desenvolupin, així com la seva adaptació a diferents formats necessaris en el transcurs del mateix (cartelleria, medalles, marxandatge).

1.2. El cartell haurà de reflectir els valors de l’esport inclusiu, incloent-hi els següents aspectes:  

– Logotip del Panteresports 2022.

– El col·lectiu LGTBI+.

– La ciutat de Barcelona.

2. Participants.

2.1. Podran participar totes les persones sòcies i amigues de les Panteres Grogues. 

2.2. Les propostes podran realitzar-se de forma individual o en grup. 

2.3. Cada participant podrà presentar totes les propostes que vulgui.

3. Condicions tècniques.

3.1. Els dissenys hauran de ser originals i inèdits, sent responsable la persona creadora que així sigui. Les persones  participants  certifiquen que el cartell és fruit de la seva creativitat personal, que és el seu propi treball i que no s’ han infringit els drets d’autor d’ altres persones. Hauran de certificar que no han utilitzat  el treball de cap tercera persona, per exemple, fotos o elements de disseny que no hagin estat fets de manera original. Haurà d’indicar que eximeix de responsabilitat a Panteres Grogues per l’ ús dels materials, si l’autor hagués infringit drets d’ altres persones.

3.2. S’aconsella seguir la guia d’estil de les Panteres Grogues. Sol·licitar manual d’estil aquí.

3.3. El disseny en color haurà d’anar acompanyat d’una versió monocroma (blanc i negre o escala de grisos) que possibiliti la seva reproducció a una tinta.

3.4. S’enviarà en  suport  digital,  preferiblement  en  format  vectorial escalable  (.ai, .svg,  .pdf,  .eps). Si s’envia en un format amb resolució fixa (.psd, .png, .jpg, .tiff), s’haurà d’usar una mida mínima de 2.000 píxels n llarg o ample. Es recomana la major resolució possible. 

3.5. La tipografia s’haurà d’enviar traçada o amb descripció tècnica (font, mida, color). 

3.6. S’exclouran tots aquells cartells que tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, racistes, homòfobes o ofensives contra persones o institucions. 

3.7. Els participants hauran de guardar còpies del  material enviat, ja que aquests no es retornaran i només serà usada per Panteres Grogues la proposta guanyadora.

3.8. Un cop tramesa la proposta del cartell, aquesta no podrà ser retirada.

4. Propietat Intel·lectual i Drets de reproducció.

4.1. La propietat del cartell es cedirà al Club Esportiu Les Panteres Grogues, el qual es reserva tots els drets de propietat i ús de les propostes premiades. 

4.2. L’organització es reserva el dret de reproducció mitjançant els formats i a través dels mitjans que consideri oportuns, el dret de modificar el cartell per tal d’optimitzar-lo per a la seva posterior impressió, el d’adaptar el cartell quan les característiques del material o l’objecte sobre el qual es va a reproduir no permetin fer-ho de manera completa, o també el de fer ús per separat dels elements del cartell. 

5. Presentació de treballs.

5.1. Termini de presentació: El termini per presentar les propostes finalitza a les 23:59 del dia 30 d’abril de 2022. 

5.2. Les propostes s’enviaran a l’adreça de correu habilitada per al concurs: alberto.martin@panteresgrogues.org. En l’assumpte del missatge s’indicarà “Concurs Cartell Panteresports 2022″.

6. Jurat seleccionador i votació de les propostes.

6.1. Cap de les persones integrants del jurat podrà presentar-se com a participant. 

6.2. Formaran part del jurat el President, VP, Secretari, Comunicació de la Junta de Panteres Grogues, així com representants de 3 seccions del PS a determinar per sorteig.

6.3. El jurat decidirà les propostes que seran admeses. En les propostes que siguin excloses s’indicaran els motius de l’ exclusió.

6.4. Votació de finalistes: El jurat seleccionarà les tres propostes finalistes. D’entre aquestes, s’elegirà la proposta guanyadora per votació oberta entre les persones sòcies del club. 

6.5. El jurat podrà declarar el premi desert si considera que cap proposta compleix amb els requisits adequats.

7. Premi. 

7.1. A la persona guanyadora se li atorgarà un premi consistent en el següent: 

– Dues inscripcions gratuïtes a la competició del Panteresports que desitgi (o una inscripció d’equip). 

– Equipació esportiva (samarreta + pantaló) del club.

– Una quotal anual com a persona sòcia al club (assegurances no inclosses).

7.2. A la persona guanyadora se li reconeixerà la seva autoria de forma expressa en el cartell de l’esdeveniment.

8. Acceptació de les bases. 

8.1. La participació en el concurs porta implícita l’acceptació de totes aquestes bases i la fallada del jurat. Tot cas no previst en les presents bases serà resolt pel Jurat, comunicant-se a cada participant tal decisió.