Les quota d’afiliació de Panteres Grogues són per temporada esportiva, des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost.

Tipologia de soci/a.

Tarifa ADULT: majors de 18 anys.

Tarifa JUVENIL: aspirants entre 10 i 18 anys.

Tarifa INFANTIL: aspirants menors de 10 anys.

Tarifa FAMILIAR: 2 persones adultes i fins a 2 menors d’edat.

Tarifa COL·LABORADOR: persones que no practiquen cap activitat però desitgen ajudar al club.

Més informació sobre l’assegurança d’accidents.

Quotes des de l’1 de setembre  fins al 31 d’agost

 ADULTJUVENILINFANTILFAMILIARCOL·LABORADOR
Altes des de l'1 de setembre 2022 i soci/a existent50 €25€0€100€50€
Altes des de l'1 d'abril 202330 €15 €0€60 €30 €
Altes des de l'1 de juny 2023.15 €8 €0 €30 €15 €
Assegurança d'accidents per activitats no federades.22.50 €22.50 €22.50 €90.00 €-
Assegurança de responsabilitat civil.1 €1 €1 €4 €-
T’HI ESPEREM!
Carrer Floridablanca, 143. Barcelona.

Panteres Grogues 2023. Tots els drets reservats.