Des de l’1 de gener de 2015, a l’encalç de la llei*, va entrar en vigor la nova normativa aplicable als asociadxs del Club Panteres Grogues que estableix que totes les activitats realitzades pels Clubs Esportius han d’estar obligatòriament asegurats/des.

Això es tradueix a la pràctica en què des de l’1 de gener de 2015:

  • Panteres Grogues està obligada a oferir a les seves sòcies/us una assegurança obligatòria d’accidents i assistència sanitària.
  • Per a poder participar en qualsevol activitat els socis/as hauran de comptar obligatòriament amb una assegurança.
  • Solament els socixs que ja comptin amb una llicència federativa per als esports que practiquen en Panteres Grogues estan exempts de contractar l’assegurança obligatòria.

Les quotes de la temporada actual es poden consultar a aquesta pàgina i cobreixen la indemnització i assistència sanitària durant la pràctica de l’esport a nivell nacional durant tota la temporada esportiva, fins i tot participant en tornejos nacionals organitzats pel Club.

Com contractar l’assegurança:

L’assegurança es contracta en el mateix moment d’alta com a membre del Club.

El pagament de la quota i l’assegurança:

El cobrament de la quota de socix i el càrrec de l’assegurança es farà en el moment de la inscripció en efectiu o targeta per a les altes noves i domiciliació bancària per a socixs existents.

Quines persones queden excloses de contractar l’assegurança?

  • Tot aquell/la socix que tingui una o diverses llicències federatives actualitzades en les modalitats esportives que practica en PanteresGrogues.
  • Les sortides organitzades per la secció d’esquí queden excloses de la pòlissa d’accidents. Lxsparticipants tenen l’obligació de pagar l’assegurança d’assistència que ofereixen les pistes de de esquí.
  • Socis/es que practiquen senderisme en les categories d’excursions superiors al Nivell B o Alta Muntanya. Aquestes persones han de posseir la Llicència Federativa per a excursions de Nivell superior.

Si ja tinc llicència federativa en una modalitat i participo en altres seccions, tinc que contatarl’assegurança?

Si estàs federat/da, per exemple en natació, i vols practicar un altre esport o activitat, tens l’opció de pagar la llicència federativa corresponent a l’esport que practiques o bé l’obligació de contractar l’assegurança d’accidents. Per a això contacta amb administració del Club.

Assegurança de Responsabilitat civil: Els socis/es del Club, han de pagar 1€ per temporada esportiva en concepte d’Assegurança de Responsabilitat Civil segons el recollit en la Llei de l´Esport TITOL 3, Article 62.3.

Si tens qualsevol dubte, posa’t en contacte a administracio@panteresgrogues.org.

*Llei: El Reial decret legislatiu 1/2000 Llei General de l’Esport estableix que totes les activitats realitzades pels Clubs esportius han d’estar obligatòriament assegurades i en el seu article 62.4 ens obliga com a Club Esportiu al fet que les persones sòcies que ho integren a estiguin federades (posseeixin una llicència federativa) i al fet que tinguin una cobertura d’indemnització i assistència sanitària.

T’HI ESPEREM!
Carrer Floridablanca, 143. Barcelona.

Panteres Grogues 2023. Tots els drets reservats.