Des de l’1 de gener de 2015, a l’encalç de la llei*, va entrar en vigor la nova normativa aplicable als asociadxs del Club Panteres Grogues que estableix que totes les activitats realitzades pels Clubs Esportius han d’estar obligatòriament asegurats/des.

Això es tradueix a la pràctica en què des de l’1 de gener de 2015:

  • Panteres Grogues està obligada a oferir a les seves sòcies/us una assegurança obligatòria d’accidents i assistència sanitària.
  • Per a poder participar en qualsevol activitat els socis/as hauran de comptar obligatòriament amb una assegurança.
  • Solament els socixs que ja comptin amb una llicència federativa per als esports que practiquen en Panteres Grogues estan exempts de contractar l’assegurança obligatòria.
  • L’assegurança obligatòria que ofereix PanteresGrogues:

Té un preu de 19,50€ per a adults i 3,20€ per a menors d’edat per temporada i cobreix la indemnització i assistència sanitària durant la pràctica de l’esport a nivell nacional durant tota la temporada esportiva, fins i tot participant en tornejos nacionals organitzats pel Club.

Com contractar l’assegurança:

L’assegurança es contracta en el mateix moment d’alta com a membre del Club.

El pagament de la quota i l’assegurança:

El cobrament de la quota de socix i el càrrec de l’assegurança es farà en el moment de la inscripció en efectiu o targeta per a les altes noves i domiciliació bancària per a socixsexistents.

Quines persones queden excloses de contractar l’assegurança?

  • Tot aquell/la socix que tingui una o diverses llicències federatives actualitzades en les modalitats esportives que practica en PanteresGrogues.
  • Les sortides organitzades per la secció d’esquí queden excloses de la pòlissa d’accidents. Lxsparticipants tenen l’obligació de pagar l’assegurança d’assistència que ofereixen les pistes de de esquí.
  • Socis/es que practiquen senderisme en les categories d’excursions superiors al Nivell B o Alta Muntanya. Aquestes persones han de posseir la Llicència Federativa per a excursions de Nivell superior.

Si ja tinc llicència federativa en una modalitat i participo en altres seccions, tinc que contatarl’assegurança?

Si estàs federat/da, per exemple en natació, i vols practicar un altre esport o activitat, tens l’opció de pagar la llicència federativa corresponent a l’esport que practiques o bé l’obligació de contractar l’assegurança d’accidents. Per a això contacta amb administració del Club.

Assegurança de Responsabilitat civil: Els socis/es del Club, han de pagar 1€ per temporada esportiva en concepte d’Assegurança de Responsabilitat Civil segons el recollit en la Llei de l´Esport TITOL 3, Article 62.3.

Si tens qualsevol dubte, posa’t en contacte a administracio@panteresgrogues.org.

*Llei: El Reial decret legislatiu 1/2000 Llei General de l’Esport estableix que totes les activitats realitzades pels Clubs esportius han d’estar obligatòriament assegurades i en el seu article 62.4 ens obliga com a Club Esportiu al fet que les persones sòcies que ho integren a estiguin federades (posseeixin una llicència federativa) i al fet que tinguin una cobertura d’indemnització i assistència sanitària.

T’HI ESPEREM!
Carrer Floridablanca, 143. Barcelona.
Panteres Grogues 2021. Tots els drets reservats.